ರಾಜಕೀಯ

ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಿಝ್ ಟ್ರೂಸ್ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಲಂಡನ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಷಿ ಸುನಾಕ್(Rishi Sunak) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಲಿಝ್ ಟ್ರೂಸ್ ಇಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!