ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

286 ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಂದ 5ನೇ ವಿಮಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮನನವದೆಹಲಿ: ನೇಪಾಳ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 286 ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್‌ನಿಂದ ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ.

ಹಮಾಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಅಜಯ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನೊಂದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಐದನೇ ವಿಮಾನ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!