ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯಕರಾವಳಿ

ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಅಶ್ರಫ್ ಶಾ ಮಾಂತೂರುದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವ ಅಶ್ರಫ್ ಶಾ ಮಾಂತೂರು ಅವರಿಗೆ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋಥ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದುಬೈಯ ಹಾಲಿಡೇ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರೋಧ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಶ್ರಫ್ ಶಾ ಮಾಂತೂರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಂದೂರು ಈಡನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಅಶ್ರಫ್ ಶಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!