ಜಿಲ್ಲೆ

ನಾಳೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆ, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಜೆ

ನಾಳೆ(ಜು.26)ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆ, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!