ಕರಾವಳಿ

ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪೂಜೆದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಾಸಕರಾದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನ. 14ರಂದು ಗೋ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!