ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಮಕ್ಕಳ ಶಿರಚ್ಛೇದವನ್ನು ಹಮಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಸಾರಾ ಸಿಡ್ನರ್ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ

ಹಮಾಸ್‌ ಸಂಘಟನೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಮಕ್ಕಳ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಸಾರಾ ಸಿಡ್ನರ್ ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಛೇರಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಧೃಡೀಕರಿಸದೇ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

“ಹಮಾಸ್ ಶಿಶುಗಳ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಿನ್ನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯು ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಶಿಶುಗಳ ಶಿರಚ್ಛೇದವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕಳಾಗಿರಬೇಕಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ” ಎಂದು ಸಿಡ್ನರ್ ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎನ್‌ಎನ್‌ ಕೂಡಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಸ್ರೇಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಧೃಡೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!